image1

Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego!


Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy w formacie pdf, następnie wypełnić go, zeskanować i przesłać na adres e-mail: annaprz@amu.edu.pl oraz pocztą tradycyjną (lub osobiście) na adres Oddziału Poznańskiego.

Informujemy uprzejmie o możliwości dokonywania wpłat składek członkowskich przelewem na konto Oddziału Poznańskiego:

Nazwa konta: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział Poznański

Bank: PKO BP I Oddział w Poznaniu

Numer konta: 22 1020 4027 0000 1902 0299 9803

Wpłaty mogą być także dokonywane bezpośrednio u skarbnika Oddziału, kol. Sławomira Borysiaka (Politechnika Poznańska, Slawomir.Borysiak@put.poznan.pl) oraz u sekretarza Oddziału, kol. Anny Przybył (Wydział Chemii UAM), u której można również uzyskać informację o zaległych składkach pisząc na adres: annaprz@amu.edu.plWysokość składki:

50 zł członkowie zwyczajni,

20 zł nauczyciele,

15 zł emeryci, studenci i doktoranci.

Wszyscy członkowie PTChem mają zapewnioną zniżkową opłatę konferencyjną na dorocznych Zjazdach PTChem oraz sympozjach organizowanych przez PTChem (po przedstawieniu nr ewidencyjnego z karty członkowskiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego).
III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów BioOrg, 7. grudnia 2019baner konferencji