image1

Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego!


Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy w formacie pdf, następnie wypełnić go, zeskanować i przesłać na adres e-mail: annaprz@amu.edu.pl oraz pocztą tradycyjną (lub osobiście) na adres Oddziału Poznańskiego.
Informujemy uprzejmie o możliwości dokonywania wpłat składek członkowskich przelewem na konto:

Nazwa konta: Polskie Towarzystwo Chemiczne

Numer konta: IBAN: PL53 1600 1462 1024 7674 0000 0028
SWIFT/BIC:PPABPLPKWysokość składki:

80 zł członkowie zwyczajni,

30 zł nauczyciele,

25 zł emeryci, studenci i doktoranci.

Prenumerata Wiadomości Chemicznych:

60 zł brutto (płatne do końca I kwartału) na osobne konto:

Nazwa konta: Prenumerata Wiadomości Chemicznych

Numer konta: IBAN: PL26 1600 1462 1024 7674 0000 0029

SWIFT/BIC:PPA BPLPK

Wszyscy członkowie PTChem mają zapewnioną zniżkową opłatę konferencyjną na dorocznych Zjazdach PTChem oraz sympozjach organizowanych przez PTChem (po przedstawieniu nr ewidencyjnego z karty członkowskiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego).


66 Zjazd PTChem 15-20.09.2024, Poznań, Poland.baner konferencji