image1

Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego!


Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy w formacie pdf, następnie wypełnić go, zeskanować i przesłać na adres e-mail: annaprz@amu.edu.pl oraz pocztą tradycyjną (lub osobiście) na adres Oddziału Poznańskiego.

Wpłaty mogą być dokonywane bezpośrednio u skarbnika Oddziału, kol. Sławomira Borysiaka (Politechnika Poznańska, Slawomir.Borysiak@put.poznan.pl) oraz u sekretarza Oddziału, kol. Anny Przybył (Wydział Chemii UAM), u której można również uzyskać informację o zaległych składkach pisząc na adres: annaprz@amu.edu.plWysokość składki:

50 zł członkowie zwyczajni,

20 zł nauczyciele,

15 zł emeryci, studenci i doktoranci.

Wszyscy członkowie PTChem mają zapewnioną zniżkową opłatę konferencyjną na dorocznych Zjazdach PTChem oraz sympozjach organizowanych przez PTChem (po przedstawieniu nr ewidencyjnego z karty członkowskiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego).
III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów BioOrg, 7. grudnia 2019baner konferencji