image1

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Zarząd Oddziału Poznańskiego PTChem uprzejmie zawiadamia, że 20 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w Sali Rady Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89b, odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Poznańskiego PTChem.
W przypadku braku kworum, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godz. 15:15, w tym samym miejscu.

PROGRAM ZEBRANIA:

1 Otwarcie zebrania
2 Wybór Przewodniczącego zebrania oraz Protokolanta
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziału Poznańskiego PTChem z działalności oddziału w kadencji 2016-2018
4 Sprawozdanie komisji rewizyjnej
5 Dyskusja nad sprawozdaniem
6 Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium
7 Wybór komisji skrutacyjnej
8 Wybór Zarządu na kadencję 2019-2021
8.1. wybór Przewodniczącego Zarządu
8.2. wybór członków Zarządu
9 Wybór komisji Rewizyjnej
10 Zakończenie zebrania

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Oddziału Poznańskiego PTChem


Chemistry Beyond Nature, 21-22. czerwca 2018baner konferencjiimage1

Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego!


Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy w formacie pdf, następnie wypełnić go, zeskanować i przesłać na adres e-mail: annaprz@amu.edu.pl oraz pocztą tradycyjną (lub osobiście) na adres Oddziału Poznańskiego.

Informujemy uprzejmie o możliwości dokonywania wpłat składek członkowskich przelewem na konto Oddziału Poznańskiego:

Nazwa konta: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział Poznański

Bank: PKO BP I Oddział w Poznaniu

Numer konta: 22 1020 4027 0000 1902 0299 9803

Wpłaty mogą być także dokonywane bezpośrednio u skarbnika Oddziału, kol. Sławomira Borysiaka (Politechnika Poznańska, Slawomir.Borysiak@put.poznan.pl) oraz u sekretarza Oddziału, kol. Anny Przybył (Wydział Chemii UAM), u której można również uzyskać informację o zaległych składkach pisząc na adres: annaprz@amu.edu.plWysokość składki:

50 zł członkowie zwyczajni,

20 zł nauczyciele,

15 zł emeryci, studenci i doktoranci.

Wszyscy członkowie PTChem mają zapewnioną zniżkową opłatę konferencyjną na dorocznych Zjazdach PTChem oraz sympozjach organizowanych przez PTChem (po przedstawieniu nr ewidencyjnego z karty członkowskiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego).