Archiwum

Konferencje i sympozja

Chiralność – od cząstki elementarnej do Uniwersum” 7 czerwca 2013, Wydział Chemii UAM, ul. Umultowska 89b, Poznań

59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 19-23 września 2016, Wydział Chemii UAM, ul. Umultowska 89b, Poznań

Konferencja "Chemistry Beyond Nature" 21-22 czerwca 2018, Wydział Chemii UAM, ul. Umultowska 89b, Poznań

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 20 grudnia 2018, Wydział Chemii UAM, ul. Umultowska 89b, PoznańWykłady 2014


 • 09.05.2014 r. Prof. Agnieszka Szumna, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie "Chiralne sortowanie i samoasocjacja w syntezie kontenerów molekularnych – przyczyny i skutki"
 • 13.05.2014 r. Prof. Chadron M. Friesen, Trinity Western University Department of Chemistry, Langley, British Columbia, Canada "Moving from metal to nonmetal-based perfluoroalkoxides: Does it make a difference?"
 • 17.05.2014 r. Prof. Florian Monnier, Institut Charles Gerhard-ENSC Montpellier, Francja "Simple copper catalysts for C-O, C-N and C-C bonds formation"
 • 30.06.2014 r. dr hab. Jerzy Karpiuk, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie "Procesy przeniesienia elektronu w spirocyklicznych układach donorowo-akceptorowych: od femtosekund do białej fluorescencji"
 • 23.07.2014 r. Prof. Wolfgang Fritzsche, Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT) Jena, Niemcy "Plasmonic effects on single metal nanostructures for bioanalytics and nanoscale manipulation"
 • 24.08.2014 r. Dr Anna Maria Maj, Université Lille Nord de France, Unité de Catalyse et de Chimie du Solide ENSCL, Francja "Efficient catalytic hydrodeoxygenation of unprotected cyclic imides to cyclic amines by heterogeneous catalysis"
 • 22.10.2014 r. Prof. Len Barbour, Department of Chemistry, University of Stellenbosch, South Africa "Structural flexibility in the solid state"
 • 17.11.2014 r. Prof. Alois Haas, Fakultät für Chemie der Ruhr-Universität Bochum, Niemcy, "Curiosity leitmotif for scientific basic research"


Wykłady 2013


 • 11. 02. 2013 r. Prof. Will Skene z Universite de Montreal, Kanada, "Dynamers: constitutional component exchange of conjugated polymers for property tubing and their use in opto-electronic devices"
 • 25. 02. 2013 r. Prof. Sabu Thomas z Centre for Nanoscience and Nanotechnology, Mahatma Gandhi University Kottayam, Kerala, Indie, “Polymer nanocomposites: Recent advances”
 • 11. 03. 2013 r. Prof. Paweł Kulesza z Wydziału Chemii, Uniwersytet Warszawski, "Nanostrukturalne układy nieorganiczne zdolne do szybkiego transportu, akumulacji i indukowanego przeniesienia ładunku: badania na pograniczu energetyki słonecznej i wodorowej".
 • 25. 03. 2013 r. Prof. Claudio Santi z Universitá Peruggia, Włochy; "Bio-Logic" Reagents and Reactions: Organoselenium Compounds toward the Green Chemistry”
 • 25. 03. 2013 r. Prof. Claudio Santi z Universitá Peruggia, Włochy; "Bio-Logic" Reagents and Reactions: Organoselenium Compounds toward the Green Chemistry”
 • 05. 04. 2013 r. Prof. Andre Mortreux z Université Lille Nord de France: "Designing catalysts for the development of new catalytic reactions".
 • 27. 05. 2013 r. Prof. Rudolf Holze z Technische Universität Chemnitz Institut für Chemie: "Spectroelectrochemistry - Molecular probes at electronical interfaces”.
 • 21. 05.2013 r., Prof. James E. Whitten z Department of Chemistry University of Massachusetts Lowell, USA: "Zinc Oxide Surface Chemistry".
 • 27. 11. 2013 r. Dr Artur Stefankiewicz - Laureat Homing Plus – program Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydział Chemii, UAM, Poznań: "Synteza i właściwości funkcjonalnych architektur supramolekularnych"

Wykłady 2012

 • 14 marca 2012 r. Profesor Marina Trapido Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia "Water/wastewater and soil treatment with ozonation and advanced oxidation”
 • 29 marca 2012 r. Dr Matthias Thommes , - director, Applied Science, Quatachrome Instruments z firmy Quantachrome Instruments, USA, "Physical Adsorption Characterization: Understanding Pore Condensation and Hysteresis in Nanoporous Materials "
 • 25 kwietnia 2012 r. Ainur Tukibayeva z M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazachstan; "Research on electrochemical properties of compounds caontaining P, N, C”
 • 26 kwietnia 2012 r Professor Ludger Wöste z Fachbereich Physik, Institut für Experimantalphysik, Freie Universität Berlin, Niemcy; "Architecture and Functionality of Free and Deposited Metal-Clusters”
 • 14 maja 2012 r. Prof. Stefan Franzen z North Carolina State University, USA; "What are surface plasmons?"
 • 28 maja 2012 r. Prof. Abderrazzak Douhal z Department of Physical Chemistry, Faculty of Biochemistry and Environmental Science, and INAMOL, Toledo, Hiszpania; "Exploring Nanoconfinement Effect on the Photobehavior of Trapped Molecules Using Ultrafast Spectroscopy"
 • 29 maja 2012 r. Prof. dr hab. Ryszard W. Adamiak z Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań; "RNAComposer: metoda i serwer do w pełni automatycznego przewidywania struktur przestrzennych RNA"
 • 12 czerwca 2012 r. Profesor dr hab. Janusz Jurczak z Instytut Chemii Organicznej PAN oraz Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski; "Chiralne rozpoznanie anionów organicznych"
 • 16 lipca 2012 r. Dr Anna Maria Maj Université Lille1 Sciences et Technologies, Unité de Catalyse et de Chimie du Solide UMR 8181, ENSCL(CHIMIE), France ; ASYMMETRIC HYDROGENATION IN SYNTHESIS OF CHIRAL CYCLIC ENAMIDES AND N-CONTAINING HETEROCYCLES FOR PHARMACEUTICAL APPLICATIONS
 • 10 wrzesnia 2012 r, Profesor Roland Boese z Anorganische Chemie, Universität Duisburg, „Ongoing headache because of Aspirin”

Wykłady 2011

 • Prof. Stefan Franzen, 22 marca 2011, North Carolina State University, USA; “What is Nanotechnology? A critical perspective.”
 • Dr Wieslaw Roth z USA - cykl wykładów:
  a) 21 marca 2011 - The Discovery and Development of New Chemistry at the Surfactant-Inorganic Interface with Industrial Perspective on Progressing Catalytic Materials
  b) 25 marca 2011 - Rozwój praktycznych zastosowań zeolitów: od wrzących kamieni do ekologicznych procesów chemicznych i nanomateriałów – wykład popularno-naukowy
  c) 28 marca 2011 - New Developments and Opportunities in the Synthesis and Catalysis of Expanded Zeolite Structures.
 • Dr Kamil Stelmaszczyk, 1 kwietnia 2011, z Freie Universität Berlin "Przestrzenne solitony optyczne, ich kontrola i możliwości zastosowania"
 • Prof. Leif Kronberg, 12 kwietnia 2011 r., z Laboratory of Organic Chemistry, Åbo Akademi University, Turku/Åbo, Finland; "Pharmaceuticals in the Aquatic Environment - Occurrence, Fate, Impact and Further Reflections”
 • Dr hab Marek Mac, 6 kwietnia 2011 r. z Zespołu Femtochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; „Fluorescencyjne wskaźniki kationów nieorganicznych”.
 • Prof. Piotr Strążewski, 28 kwietnia 2011 r. z Laboratoire de Synthèse de Biomolécules, Université Claude Bernard Lyon 1; Francja; „Kotwiczenie RNA na fosfo- lub glikolipozomach za pomocą peptydu zwykłego: pierwsze eksperymenty w celu wyjaśnienia ewolucji biosyntezy białek i translacji."
 • Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski, 17 maja 2011 r. - laureat „Polskiego Nobla” za 2010 rok; Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, "Efekty rozpuszczalnikowe – parametry rozpuszczalnikowe"
 • Prof. Dang Sheng Su, 3 października 2011, z Institute of Metal Research, Chinese Academy of Science, Shenyang, Chiny oraz Fritz Haber Institute of the Max Planck Society, Berlin, Niemcy. "Nanocarbon as Catalyst for a Sustainable Chemistry"
 • Prof. Juan Matos Lale, 4 października 2011, z Venezuelan Institute for Scientific Research (IVIC) Engineering of Materials and Nanotechnology Centre; “Nanoparticles and Metallic Oxides Incorporated into Carbon Structures. Environmental, Energy, and Green Chemistry Applications”.

Wykłady 2010

 • Prof. Lutful Bari Bhuiyan 2 lutego 2010 r., Laboratory of Theoretical Physics, Department of Physics, University of Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico "On the contact values of the singlet distributions of an inhomogeneous electrolyte near an electrode"
 • Dr Maria J. Korabik; 22 lutego 2010 r., Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław "Wymiarowość magnetyczna a struktura krystaliczna. Magnetyzm molekularny wybranych karboksylanów"
 • Prof. Norio Shibata, 19 marca 2010 r., Nagoya Institute of Technology, Department of Frontier Materials, Graduate School of Engineering, Japan "Recent Progress of enantioselective monofluoromethylation reaction"
 • Prof. Heinz Langhals, 15 kwietnia 2010 r., Department of Chemistry, University of Munich, Germany “Function by organization in complex multichromophoric structures”
 • Dr Paweł Serafinowski, 6 maj 2010 r., The Institute of Cancer Research, Sutton, London, UK "Novel Photoacid Generators for Synthesis of Oligonucleotide Microarrays"
 • Prof. Luigi Rizzo, 11 maja 2010 r. Departmanent of Civil Engineering, University of Salerno, Italy "Solar driver advanced oxidation processes for urban and industrial wastewater treatment"
 • Dr Nigel Richards, 19.05 – 21.05.2010 r., University of Florida, USA The Chemistry & Biochemistry of Medically Useful Natural Products
 • Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński, 27 maja 2010 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii "Karbaporfirynoidy a kreowanie specyficznego otoczenia koordynacyjnego w związkach metaloorganicznych"
 • Prof. Michael Giersig, 14 czerwca 2010 r Freie University Berlin, Niemcy "Research, results and future in nanotechnology"
 • Prof. Claude Lecomte, 7 października 2010 r. – Faculte des Science, Université Henri Poincaré, Nancy 1 "Charge Dentisuty Research – Past, Present and Future – Challenges for Crystallography"
 • Prof. Herbert Mayr, 15 października 2010 r. Department Chemie, Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium, Niemcy “A farewell to the Klopman-Salem model of ambident reactivity"
 • Prof. Henk Hiemstra, 18 października 2010 r. Van’t Hoff Institute for Molecular Science, University of Amsterdam, The Netherlands. "Asymmetric catalysis by small organic Broensted acids and bases"
 • Prof. Günter Haufe 16 listopada 2010 r. Institute of Organic Chemistry, University of Münster, Niemcy "Selective Fluorination – Key for Synthesis of Analogs of Biologically Relevant Compounds"
 • Prof. Vadim Soloshonok, 3 grudnia 2010 r. Department of Chemistry and Biochemistry, The University of Oklahoma, USA "Developing truly practical approach for asymmetric synthesis of amino acids"

Wykłady 2005 - 2009

Lista wykładów 2005 - 2009