Dane Kontaktowe

Przewodniczący

prof. dr hab. Robert Pietrzak

pietrob@amu.edu.pl
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań
tel. 61 829 1581


Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Maciej Kubicki

mkubicki@amu.edu.pl
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań
tel. 61 829 1557


Skarbnik

dr hab. inż. Sławomir Borysiak

slawomir.borysiak@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
pl. M. Skłodowskiej-Curie 1
60-965 Poznań
tel. 61 665 3549


Sekretarz

dr hab. Anna Przybył

annaprz@amu.edu.pl
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań
tel. 61 829 1596


Członkowie Zarządu

dr hab. Bogdan Czajka

bogdan.czajka@claio.poznan.pl
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12
61-362 Poznań


dr hab. Zbigniew Hnatejko

zbychuh@amu.edu.pl
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań