Dane Kontaktowe

Przewodniczący

prof. dr hab. Maciej Kubicki

mkubicki@amu.edu.pl
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań
tel. 61 829 1557


Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Marcin Kwit

marcin.kwit@amu.edu.pl
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań
tel. 61 829 1689


Skarbnik

dr hab. inż. Sławomir Borysiak

slawomir.borysiak@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
pl. M. Skłodowskiej-Curie 1
60-965 Poznań
tel. 61 665 3549


Sekretarz

Prof. UAM dr hab. Anna K. Przybył

annaprz@amu.edu.pl
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań
tel. 61 829 1596


Członkowie Zarządu

Prof. UAM dr hab. Anna Szwajca

aniasz@amu.edu.pl
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań


Dr Aleksandra Grząbka-Zasadzińska

aleksandra.grzabka-zasadzinska@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
pl. M. Skłodowskiej-Curie 1
60-965 Poznań