Wykłady Otwarte Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ChemicznegoWykład prof Jemielity 01.12.2023..

Wykład prof Kościelniak 10.11.2023..Wykład prof Kubicki 13.10.2023

Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział Poznański
Zawiadamia, że
12 maja 2023 r. (piątek) o godz. 9:00,
w Auli Wydziału Chemii UAM, Wydział Chemii UAM,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Kampus Morasko - Poznań

Prof. IFM PAN dr hab. Andrzej Łapiński


Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
wygłosi wykład pt:

„Anomalna rozszerzalność termiczna w teraftalanie imidazoliowym z helikalnym układem wiązań wodorowych”


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział Poznański
Zawiadamia, że
14 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 9:00,
w Auli Wydziału Chemii UAM, Wydział Chemii UAM,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Kampus Morasko - Poznań

Prof. dr hab. Teofil Jesionowski


Wydział Technologii Chemicznej PP
wygłosi wykład pt:

„Materiały hybrydowe: projektowanie i nowe kierunki zastosowań”


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział Poznański
Zawiadamia, że
10 marca 2023 r. (piątek) o godz. 9:00,
w Auli Wydziału Chemii UAM, Wydział Chemii UAM,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Kampus Morasko - Poznań

Prof. dr hab. Izabela Nowak


Wydział Chemii UAM
wygłosi wykład pt:

„Obiektywna ocena skuteczności działania produktów kosmetycznych - wykorzystanie nowoczesnych metod instrumentalnych”


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.