Wykłady organizowane przez Oddział Poznański PTChem


Informacje Ogólne


Zapraszamy serdecznie na wykłady organizowane przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wykłady odbywają się w budynku Wydziału Chemii UAM, przy ulicy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 82024


 • 12.01.2024 r., Prof. IChF dr hab. Adam Kubas, IChF, Warszawa: "Dokładne obliczenia kwantowochemiczne dla procesów na powierzchni aktywnych katalitycznie"
 • 09.02.2024 r., Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, UO, Opole: "Polimery i materiały polimerowe: teraźniejszość i przyszłość"

2023


 • 01.12.2023 r., Prof. dr hab. Jacek Jemielity, UW, Warszawa: "Chemicznie modyfikowane mRNA do zastosowań terapeutycznych"
 • 10.11.2023 r., Prof. dr hab. Paweł Kościelniak, UJ, Kraków: "Analityka chemiczna - nauka czy praktyka?"
 • 13.10.2023 r., Prof. dr hab. Maciej Kubicki, UAM, Poznań: "Czy krystalografia rentgenowska ma przyszłość?"
 • 10.03.2023 r., Prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM, Poznań: "Obiektywna ocena skuteczności działania produktów kosmetycznych - wykorzystanie nowoczesnych metod instrumentalnych"
 • 14.04.2023 r., Prof. dr hab. Teofil Jesionowski, PP, Poznań: "Materiały hybrydowe: projektowanie i nowe kierunki zastosowań"
 • 14.04.2023 r., Prof. IFM PAN dr hab. Andrzej Łapiński, IFM PAN, Poznań: "Anomalna rozszerzalność termiczna w teraftalanie imidazoliowym z helikalnym układem wiązań wodorowych"

2022


 • 08.04.2022 r., Prof. UJ dr hab. Robert Podgajny, UJ, Kraków: "Wieloskładnikowe architektury molekularne: modularność, hierarchiczność, roztwory stałe, kompozyty krystaliczne i ko-kryształy"

2020


 • 10.01.2020 r., Prof. dr hab. Daniel T. Gryko, IChO PAN, Warszawa: "Blaski i cienie policyklicznych związków aromatycznych"
 • 14.02.2020 r., Prof. dr hab. Maria Ziółek, UAM, Poznań: "FASCYNUJĄCE KATALIZATORY NIOBOWE – spojrzenie z perspektywy czasu"
 • 13.03.2020 r., prof. dr hab. Paulina M. Dominiak, UW, Warszawa: "Modelowanie gęstości elektronowej na potrzeby rentgeno- i elektronografii oraz chemii i biologii strukturalnej"

2019


 • 12.04.2019 r., Dr. Stefan Wuttke, University of Munich, University of Lincoln: "The beauty of metal-organic framework bulk chemistry combined with the fascinating world of nanoparticles”
 • 14.06.2019 r., Prof. Max von Delius, University of Ulm: "Self-Assembly of Adaptive Orthoester Architectures”
 • 18.06.2019 r., Dr Fabio Parmeggiani, University of Bristol: "Sculpting Proteins: Design And Assembly Of Custom Modular Structures”
 • 28.06.2019 r., Prof. Biljana Glišić, University of Kragujevac, Serbia: "Metal Complexes as Therapeutic Agents: Antimicrobial Activity of Silver(I) Complexes”
 • 08.11.2019 r., Prof. dr hab. Robert Hołyst, IChF PAN, Warszawa: "Diffusion and viscosity - one hundred years after Albert Einstein”
 • 13.12.2019 r., Prof. dr hab. Anna Trzeciak, Uniwersytet Wrocławski: "Immobilizowane katalizatory palladowe w syntezie organicznej"

2018


 • 23.04.2018 r., Prof. Aurelio Garcia Csákÿ, Uniwersytet Complutense, Madryt, Hiszpania: "Radiotracers for Positron Emission Tomography”
 • 14.06.2018 r., Prof. Jean-Luc Pirat, Ecole Normale Supérieure de Chimie de Montpellier, Montpellier, Francja: "Phosphorus Heterocycles: Development of New Families of Compounds”

2017


 • 12.10.2017 r., Dr. Antonios Kelarakis, University of Central Lancashire, Wielka Brytania: ""Current Trends in Nanostructured Materials””
 • 19.07.2017 r., Prof. Haeshin Lee, Center for Nature-inspired Technology (CNiT), KAIST, Korea: "Poly(dopamine), the First Material-Independent Surface Chemistry”
 • 29.06.2017 r., Prof. Gerd-Volker Roeschenthaler, Jacobs University, Bremen, Niemcy: "Fluorine connects”
 • 12.06.2017 r., Dr Paweł Rostkowski, NILU – Norwegian Institute for Air Research, Oslo, Norwegia: " Application of high-resolution mass spectrometry in environmental analysis: from target screening to identification of unknowns”
 • 29.05.2017 r., Prof. G. Dan Pantoș, University of Bath, UK (Wielka Brytania) "Complex Topologies and Materials based on Naphtalenediimides”
 • 24.05.2017 r., Prof. Swapandeep Singh Chimni, Organic Chemsitry Department of Chemistry Guru Navak Dev University Amritsar, India: "Bifunctional Organocatalysis In Action: Enantioselective Construction of Carbon-carbon Bond”
 • 12.04.2017 r., dr Anna Kaczmarek, Ghent University, Belgia: Materiały luminescencyjne o właściwościach zależnych od temperatury"/"Temperature-Dependent Luminescence Materials

2016


 • 19.02.2016 r. dr Bartosz Tylkowski, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Hiszpania: "Photo-triggered microcapsules"
 • 15.03.2016 r. Prof. Matthias D’hooghe, Department of Sustainable Organic Chemistry and Technology,Ghent University, Belgia: "Synthetic explorations in small-ring azaheterocyclic chemistry"
 • 18.04.2016 r. Prof. Thomas Welton, Imperial College, Londyn, Wielka Brytania: "Ionic Liquids in Sustainable Chemistry"
 • 19.04.2016 r. Prof. Sébastien Ulrich, Institut des Biomolécules Max Mousseron, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, Montpellier, Francja: "Multivalent recognition systems by biomolecular engineering and self-assembly"
 • 25.05.2016 r. Dr Regis Gauvin, Unit for Catalysis and Solid State Chemistry (UCCS), Lille, Francja: "Supported organometallic catalysis for improved chemical transformation"
 • 07.05.2016 r. dr hab. Jacek Dobkowski, Zakład Fotochemii i Spektroskopii, IChF PAN, Warszawa: "Badanie ścieżek degradacji energii w stanach wzbudzonych cząsteczek posiadających grupy: elektro-donorową i elektro-akceptorową połączone pojedynczym wiązaniem"

2015


 • 06.03.2015 r. Prof. dr hab. Jacek Młynarski, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagieloński "Lekcja od natury: stereoselektywne syntezy de novo cukrów"
 • 27.03.2015 r. Professor Dr. Stefan Bräse, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Niemcy "Target and diversity-oriented Syntheses and Applications of Small Molecular Probes"
 • 20.04.2015 r. Prof. Bruno Ameduri, Institut Charles Gerhardt UMR (CNRS), Montpellier, Francja "Recent Advances in the Controlled Radical (co)Polymerization of Fluoroalkenes and Applications Therefrom"
 • 24.04.2015 r. Profesor dr hab. Mieczysław Mąkosza, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, "Nukleofilowe Podstawienie Wodoru w Nitroarenach"
 • 07.05.2015 r. Prof. David Perry, University of Akron, Ohio, USA, "Applications of Spectroscopy: from Small Molecules to Conjugated Polymers to Archaeology"
 • 08.05.2015 r. Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska: „Kondensatory elektrochemiczne jako źródło mocy”
 • 22.05.2015 r. Prof. Kenji Uneyama, Okayama University, Japonia: „C-F bond activation in synthetic organic chemistry”
 • 22.06.2015 r. dr Sławomir Łomnicki, Louisana State University, Baton Rouge, USA: "Ambient Air Particulate Matter – A New Paradigm of Toxicity"
 • 18.09.2015 r. Prof. Maarten M.J. Smulders, Wageningen University, Holandia: "From Discrete to Polymeric Metal-Organic Assemblies"
 • 25.09.2015 r. dr Ibon Odriozola, Polymers & Composites Unit IK4 CIDETEC, San Sebastian, Hiszpania: "Polymer networks containing reversible chemical crosslinks: self-healing, reprocessing, network blending and more"
 • 08.10.2015 r. Prof. Hans J. Lewerenz, Joint Center for Artificial Photosynthesis, California Institute of Technology, USA: "Selective Review of Photoelectrochemical Solar Energy Conversion"