Zarząd Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Przewodniczący

prof. dr hab. Robert Pietrzak (UAM)


Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Maciej Kubicki (UAM)


Skarbnik

dr hab. inż. Sławomir Borysiak (PP)


Sekretarz

dr hab. Anna K. Przybył (UAM)


Członkowie Zarządu

dr hab. Bogdan Czajka (IMN Oddz. w Poznaniu)

dr hab. Zbigniew Hnatejko (UAM)

Komisja Rewizyjna

dr inż. Dominik Paukszta (PP) - Przewodniczący

prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb (UAM)

prof. UAM dr hab. Teresa Łuczak (UAM)


Nasi w Prezydium Zarządu Głównego PTChem:

Prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM Poznań – Skarbnik Prezydium ZG PTChem

Przewodniczący Sekcji z Oddziału Poznańskiego

Sekcja Chemii i Technologii Węgla – prof. dr hab. Robert Pietrzak

Sekcja Fotochemii i Kinetyki Chemicznej - dr hab. Włodzimierz Gałęzowski