Zarząd Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Przewodniczący

Prof. dr hab. Maciej Kubicki (UAM)


Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Marcin Kwit (UAM)


Skarbnik

prof. PP dr hab. inż. Sławomir Borysiak (PP)


Sekretarz

Prof. UAM dr hab. Anna K. Przybył (UAM)


Członkowie Zarządu

Prof. UAM dr hab. Marcin Frankowski (UAM)

Prof. UAM dr hab. Anna Szwajca (UAM)

dr Aleksandra Grząbka-Zasadzińska (PP)

Komisja Rewizyjna

prof. PP dr hab. inż. Dominik Paukszta (PP) - Przewodniczący

Prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb (UAM)

Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski (UAM)


Nasi w Prezydium Zarządu Głównego PTChem:

Prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM Poznań – Prezes Zarządu Głównego PTChem

reprezentowanie Towarzystwa w kraju i za granicą - w tym w EuCheMS, dbanie o dobrze rozumiany interes członków Towarzystwa, koordynowanie pracy Zarządu Głównego, nadzór nad działalnością Muzeum MSC i spółki PTChem Chemicus Sp. z o. o., Public Relations, promocja TowarzystwaProf. dr hab. Robert Pietrzak (UAM) – Wiceprezes ZG PTChem

medale, wyróżnienia, nagrody PTChem i inne sprawy krajowe, kontakty z instytucjami rządowymi (ministerstwa) i samorządowymi.Prof. UAM dr hab. Bogumiła Łęska (UAM) – Główna Komisja Rewizyjna


dr Jakub Grajewski (UAM) – Sekretarz komisji wyróżnień, medali i nagród Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Przewodniczący Sekcji z Oddziału Poznańskiego

Sekcja Fotochemii i Kinetyki Chemicznej - dr hab. Włodzimierz Gałęzowski