Zarząd Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Przewodniczący

prof. UAM dr hab. Robert Pietrzak (UAM)


Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Maciej Kubicki (UAM)


Skarbnik

dr hab. inż. Sławomir Borysiak (PP)


Sekretarz

dr hab. Anna K. Przybył (UAM)


Członkowie Zarządu

prof. IMN dr hab. Bogdan Czajka (IMN Oddz. w Poznaniu)

dr hab. Zbigniew Hnatejko (UAM)


Komisja Rewizyjna

dr hab. inż. Dominik Paukszta (PP) - Przewodniczący

dr hab. Renata Jastrząb (UAM)

dr hab. Teresa Łuczak (UAM)


Nasi w Prezydium Zarządu Głównego PTChem:

Prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM Poznań – Skarbnik Prezydium ZG PTChem

Przewodniczący Sekcji z Oddziału Poznańskiego

Sekcja Chemii i Technologii Węgla – prof. UAM dr hab. Robert Pietrzak

Sekcja Fotochemii i Kinetyki Chemicznej - dr hab. Włodzimierz Gałęzowski

Sekcja Krystalochemii – prof. dr hab. Maciej Kubicki